Bok om honungsbinas superorganism

Den första versionen av min bok om honungsbinas superorganism är färdig!

Utkast på omslaget av min kommande bok (Foto: Åke H Nilsson)

Efter åratals av litteraturstudie och skrivande har jag nu kommit så långt med mitt bokprojekt att den första versionen är färdig. Den populärvetenskapliga boken handlar om honungsbinas superorganism och vad vi kan lära oss av dess evolution i en tid där vårt agerande har avgörande konsekvenser för kommande generationers välfärd.

Nästa steg är korrekturläsning, faktagranskning och att söka förlag. Om du har kontakter till ett passande förlag är jag tacksam om du hör av dig till hannes.bonhoff@gmail.com.