Helgkurs i bihållning med stockkupa

Vill du lära dig att ge honungsbin så gynnsamma förhållanden som möjligt samt bygga en egen stockkupa? Då är du hjärtligt välkommen på en helgkurs i anrik gårdsmiljö där allt är inklusive!

Honungsbinas bo styr till stor del deras biologi: hur stor bina och bisamhällena blir, när och hur de fortplantar sig samt hur resurser fördelas på nivå av bisamhället och bina ända ner till generna. Hur bina bor påverkar även deras sjukdomar och parasiter och detta så pass betydande att gynnsamma förhållanden kan ha som följd att det inte längre behövs någon sjukdomsbekämpning. Honungsbiet är genom sin evolution anpassat till att bo i ihåliga träd vilka bäst efterliknas genom att holka ur stockar.

I den teoretiska delen av kursen förmedlas kunskap om en hållbar och bivänlig bihållning. I den praktiska delen lär man sig att bygga stockkupor med stråtak och varje deltagare får med sig en hem. Fortsätt läsa ”Helgkurs i bihållning med stockkupa”