Föreläsningar

Hannes Bonhoff vid en föreläsning på Konstfack i Stockholm (Foto: Henrik Hedinge)

Mejla Hannes om du vill boka ett föredrag: hannes.bonhoff@gmail.com
Här är några förslag:

De vilda honungsbinas hemliga liv
En föreläsning om förekomsten och livsstilen av det biet som de flesta tror inte längre finns.

Bisamhället som superorganism
Varför är ett bisamhälle inget samhälle men ett enda djur och vad innebär det?

Domesticeringsfri biodling
Inom biodlingen domesticeras honungsbiet både avsiktligt och oavsiktligt. Hur kan biodlingen anpassas för att undvika de negativa konsekvenserna?

Binas drömbostad
Vad kan man lära sig av binas drömbostad för ventilation, övervintring och kupbygge?

Vad är bivänligt och hållbart?
Hur kan biodlingen bli djurvänligare och mera hållbart?

Varroabekämpning på binas eget sätt
Hur biodlaren kan använda sig av binas naturliga mekanismer att klara av varroakvalstret.

Evolution i bigården
Evolutionsteorin förklarar både livets ursprung och dess mening samt är ett ovärderligt verktyg för att förstå sammanhangen i bigården.