Föreningen för Naturlik Bihållning

Välkommen i en förening för honungsbiet!

En förening med målet att värna honungsbiet! (Foto: Anders Jauring)

Nu har vi, en grupp likasinnade, bildat en ideell förening med målet att värna honungsbiet genom att främja en bihållning som efterliknar binas natur. Föreningens hemsida hittar du på www.naturlik.org.