Om bloggen

Sedan utbredningen av varroakvalstret kämpar biodlarna runt om i landet för binas överlevnad. En stategi för att lösa problemen är att avla fram en varroaresistent “superbi”. Aktuell forskning visar dock att biodlarens metoder själva bidra till binas låga tolerans mot varroa. Superbiodlarna är en populärvetenskaplig blogg baserad på forskningsresultat om hur biodlaren kan förbättra situationen genom att anpassa sina metoder och på så sätt själv bli en “superbiodlare”.