Humlor lever i små samhällen på sommaren och det är enbart drottningar som övervintrar. (Foto: Åke H Nilsson)

Humlor lever i små samhällen på sommaren och det är enbart drottningar som övervintrar. (Foto: Åke H Nilsson)

Humlor lever i små samhällen på sommaren och det är enbart drottningar som övervintrar. (Foto: Åke H Nilsson)