Rädda honungsbiet

Omfattande ansträngningar pågår för att rädda bina som hotas av bekämpningsmedel, klimatförändringar och brist på mat och boplatser. Gräsmattor omvandlas till blomsterängar och många byter till ekologisk mat, skaffar bihotell och börjar med biodling. Men en av Sveriges biarter står även inför en helt annan sorts hot. En felbedömning av honungsbiets status som en helt domesticerad och främmande art1 exkluderar biet från naturvården och rättfärdigar den pågående domesticeringen.

Domesticering är omvandlingen av en grupp av individer från ett vilt tillstånd med målet att tillfredsställa mänskliga önskemål. Den kräver kontroll över individernas fortplantning för att kunna selektera efter vissa egenskaper. Hos honungsbin är det bisamhällena som utgör individerna, s.k. superorganismer.2 Deras fortplantning kan kontrolleras genom drottningodling, parning antingen på isolerade parningsstationer eller genom instrumentell insemination samt olika sätt att skapa nya superorganismer med drottningarna. Dessa metoder har bara funnits tillgängliga under ungefär ett århundrade.3 I jämförelse med de flesta av våra domesticerade husdjur, som avlades fram för tusentals år sedan, har domesticeringen av honungsbiet bara nyligen tagit fart. Majoriteten av dagens biodlare bedriver dock ingen drottningodling och kontrollerar inte heller drottningarnas parning. För närvarande är honungsbiet enbart halvdomesticerat.3 Men man bör dock inte underskatta den pågående domesticeringen för följderna kan bli förödande.
Fortsätt läsa ”Rädda honungsbiet”

Honungsbiföreningen

Föreningen som sätter honungsbiet i första rummet fyller ett år och lanserar en ny hemsida!

Efter att ha varit förpuppat i några månader när Coronan slog till har vår unga förening för honungsbiet genomgått en liten metamorfos. Vi i Honungsbiföreningen är hoppfulla att nu ha hittat en form som på bästa sätt möjliggör att uppnå föreningens ursprungliga mål att värna honungsbiet.

Föreningens arbete bygger på en solid och progressiv värdegrund och kan sammanfattas att främja en bivänligare värld. Eftersom bivänligt är för bina att få leva i enlighet med sin natur utgör en del av föreningens arbete att sprida vetenskaplig kunskap om honungsbiets biologi.

Honungsbiföreningen vill förena människor som på olika sätt är förknippade med honungsbiet genom att lyfta fram vad vi har gemensamt, nämligen viljan att värna om detta inspirerande och ovärderliga djur. På ett konstruktivt sätt vill vi visa vägar att uppnå detta mål, exempelvis genom en bivänlig och hållbar biodling.

Välkommen att stödja honungsbiet med ditt namn genom att bli medlem! Det är gratis och utan förpliktelser. Förenat kan vi uppnå större skillnad för människans bästa vän bland insekterna!

Honungsbiföreningens webbplats är: honungsbi.org

Fortsätt läsa:

Domesticering av honungsbiet

Medan majoriteten av våra husdjur har domesticerats för tusentals år sedan befinner sig honungsbiet fortfarande mitt i domesticeringen. Vad innebär domesticering egentligen och är det verkligen nödvändigt och i vårt intresse att domesticera honungsbiet?


Domesticering kan ha en förödande effekt på artens överlevnadschanser i det vilda. (Obs.: boken tar inte upp honungsbiet.)

Domesticering är att förändra en art från sin vilda form till en av människan mer eller mindre beroende form i enlighet med människans önskemål.1

Honungsbiet är en i Sverige inhemsk art2 som har ännu inte blivit helt domesticerad på grund av ett genetiskt utbyte med vilt levande bisamhällen. Experterna klassar honungsbiet som semi-domesticerat.3 Just nu befinner sig honungsbiet alltså i ett stadium mellan vilt och domesticerat. Beteckningen tambi är därmed än så länge inte lämplig. Behovet för skyddsdräkt och lugnande rök samt antalet bistick som biodlare utsätts för tyder dessutom på att honungsbiet är långt ifrån tämjt.
Fortsätt läsa ”Domesticering av honungsbiet”