Honungsbiföreningen

Föreningen som sätter honungsbiet i första rummet fyller ett år och lanserar en ny hemsida!

Efter att ha varit förpuppat i några månader när Coronan slog till har vår unga förening för honungsbiet genomgått en liten metamorfos. Vi i Honungsbiföreningen är hoppfulla att nu ha hittat en form som på bästa sätt möjliggör att uppnå föreningens ursprungliga mål att värna honungsbiet.

Föreningens arbete bygger på en solid och progressiv värdegrund och kan sammanfattas att främja en bivänligare värld. Eftersom bivänligt är för bina att få leva i enlighet med sin natur utgör en del av föreningens arbete att sprida vetenskaplig kunskap om honungsbiets biologi.

Honungsbiföreningen vill förena människor som på olika sätt är förknippade med honungsbiet genom att lyfta fram vad vi har gemensamt, nämligen viljan att värna om detta inspirerande och ovärderliga djur. På ett konstruktivt sätt vill vi visa vägar att uppnå detta mål, exempelvis genom en bivänlig och hållbar biodling.

Välkommen att stödja honungsbiet med ditt namn genom att bli medlem! Det är gratis och utan förpliktelser. Förenat kan vi uppnå större skillnad för människans bästa vän bland insekterna!

Honungsbiföreningens webbplats är: honungsbi.org

Domesticering av honungsbiet

Medan majoriteten av våra husdjur har domesticerats för tusentals år sedan befinner sig honungsbiet fortfarande mitt i domesticeringen. Vad innebär domesticering egentligen och är det verkligen nödvändigt och i vårt intresse att domesticera honungsbiet?


Domesticering kan ha en förödande effekt på artens överlevnadschanser i det vilda. (Obs.: boken tar inte upp honungsbiet.)

Domesticering är att förändra en art från sin vilda form till en av människan mer eller mindre beroende form i enlighet med människans önskemål.1

Honungsbiet är en i Sverige inhemsk art2 som har ännu inte blivit helt domesticerad på grund av ett genetiskt utbyte med vilt levande bisamhällen. Experterna klassar honungsbiet som semi-domesticerat.3 Just nu befinner sig honungsbiet alltså i ett stadium mellan vilt och domesticerat. Beteckningen tambi är därmed än så länge inte lämplig. Behovet för skyddsdräkt och lugnande rök samt antalet bistick som biodlare utsätts för tyder dessutom på att honungsbiet är långt ifrån tämjt.
Fortsätt läsa “Domesticering av honungsbiet”