Kurs i skötselfri bihållning

Välkommen på en vetenskapsbaserad kurs om en form av bihållning där binas hälsa konsekvent prioriteras över en kortsiktigt ökad avkastning.

Obs! Kursen är uppskjutet tills vidare för att minska spridningen av coronaviruset.

Egentligen är pollinering en ekosystemtjänst, alltså en tjänst som naturen utför av sig själv och som därmed är gratis för oss människor. Men honungsbina har tagits ut ur naturen och in i bigårdar där de sköts med hög arbetsinsats. Deras pollinering är inte längre gratis.

Kursen handlar om att konsekvent prioritera honungsbinas hälsa över en kortsiktigt ökad honungsskörd. Genom att främja binas genialiska överlevnadsstrategier kräver deras pollinering i stort sett inte längre någon skötsel trots att det är möjligt att få vax och honung till husbehov.

Fortsätt läsa “Kurs i skötselfri bihållning”

Bok om honungsbinas superorganism

Den första versionen av min bok om honungsbinas superorganism är färdig!

Efter åratals av litteraturstudie och skrivande har jag nu kommit så långt med mitt bokprojekt att den första versionen är färdig. Den populärvetenskapliga boken handlar om honungsbinas superorganism och vad vi kan lära oss av dess evolution i en tid där vårt agerande har avgörande konsekvenser för kommande generationers välfärd.

Nästa steg är korrekturläsning, faktagranskning och att söka förlag. Om du har kontakter till ett passande förlag är jag tacksam om du hör av dig till hannes.bonhoff@gmail.com.

Räddar vi bina genom att rädda bina?

Alla har numera förstått att vi behöver bin för pollinering av våran mat och att de håller på att försvinna. Enligt experterna kan vi rädda bina genom att plantera blommor, sätta upp bihotell och äta lokalproducerad honung.1,2 Men är det verkligen så enkelt? Och vad kan människor göra som inte har en trädgård till blommor och bihotell?

Enligt forskningsrapporter är det största hotet för bina förlusten av deras livsmiljöer genom ett förändrat lantbruk och klimat.3,4

Fortsätt läsa “Räddar vi bina genom att rädda bina?”