Om drottninggelé

Drottninggelé anses vara binas supermat som avgör om ett befruktat ägg blir en drottning eller bara ett arbetsbi. Ny forskning tyder dock på att detta är bakvänt.1

Larver i drottninggelé. (Foto: Waugsberg, CC BY-SA 3.0)

Arbetsbina kan framställa en fodersaft med speciella körtlar i huvudet som används för att mata yngeln med. Redan de första dagarna efter äggen kläcks skiljer sig sammansättningen av fodersaften för drottninglarver, arbetarlarver och drönarlarver.2 Dessutom blandas sedan pollen in i arbetar- och drönarlarvernas foder. Arbetarlarven får arbetargelé, drönarlarven drönargelé och drottninglarven matas med drottninggelé.

Drottninggelé anses vara orsaken till det fascinerande fenomenet att ett ägg kan utveckla sig till en drottning istället för ett arbetsbi med en betydligt längre livslängd, större kropp och en fertilitet utan like.

Det är föga förvånande att människan är intresserad av denna supermat trots att den till mestadels består av vatten.2 Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) kunde dock inte fastställa någon hälsofördel av drottninggelé för människan.3 Dessvärre är konsumtion av drottninggelé känd för att utlösa allergiska reaktioner.4 Till skillnad från honung kräver dessutom varje cell med drottninggelé som skördas livet av en drottninglarv.

Drottningen skiljer sig betydligt från arbetsbina. (Foto: Waugsberg, CC BY-SA 3.0)

Drottninggelé har varit ett forskningsämne i många årtionden.5 Man har dock fortfarande inte kunnat identifiera med säkerhet det ämnet i drottninggelén som gör att ett ägg blir en drottning istället för ett arbetsbi.5 Den mest troliga förklaringen har hittills varit att den mycket större mängden av fodret, som drottninglarver matas med, leder till skillnaden i larvernas utveckling.5 Men nu antyder aktuell forskning att man helt enkelt har sökt på fel ställe. Man har nämligen hittat ämnen i arbetargelén som gör att äggstockarna inte fullständigt utvecklar sig så att larven blir arbetsbin.1,6

I ett experiment matades larver med drottninggelé där ett ämne från arbetargelén tillsattes.6 Trots att larven matades med huvudsakligen drottninggelé utvecklade sig äggstockarna inte fullständigt. Detta tyder på att drottninggelé alltså inte enbart är orsaken till att en larv utvecklas till en drottning. Det är också vad drottninglarven inte äter. Förenklat sagt är det inte drottninggelé som gör att en larv blir en drottning men arbetargelé som gör att en larv blir ett arbetsbi.

Källor
  1. K. Zhu m.fl., Plant microRNAs in larval food regulate honeybee caste development, PLoS Genetics 13(8), e1006946 (2017)
  2. E.V.M. Brouwers, R. Ebert, J. Beetsma, Behavioural and physiological aspects of nurse bees in relation to the composition of larval food during caste differentiation in the honeybee, Journal of Apicultural Research 26(1), 11–23 (1987)
  3. Scientific opinion on the substantiation of health claims related to: (…) royal jelly (…), EFSA Journal 9(4), 2083 (2011)
  4. F.C.K. Thien, R. Leung, B.A. Baldo, J.A. Weiner, R. Plomley, D. Czarny, Asthma and anaphylaxis induced by royal jelly, Clinical and Experimental Allergy 26, 216–222 (1996)
  5. A. Buttstedt, C.H. Ihling, M. Pietzsch, R.F.A. Moritz, Royalactin is not a royal making of a queen, Nature 537(7621), E10 (2016)
  6. W. Mao, M.A. Schuler, M.R. Berenbaum, A dietary phytochemical alters caste-associated gene expression in honey bees, Science Advances 1(7), e1500795 (2015)