WeBinar: att förstå en superorganism

Välkommen på ett online-seminarium om att förstå honungsbinas superorganism.

Vi som håller honungsbin tar hand om ett av de mest fascinerande djuren som samtidigt är bland de viktigaste i vår matförsörjning. För att kunna sköta bina på ett djurvänligt och långsiktigt hållbart sätt är det essentiellt att vi förstår dem. Ett bisamhälle är en individ, en s.k. superorganism. Men vad innebär det i praktiken och hur säkerställer vi binas överlevnad? Läraren i denna kurs är ingen mindre än den mest erfarna och framgångsrika biodlaren någonsin – den som lyckats att hålla bina vid liv i flera tiotals miljoner år: honungsbiet själv.

Fortsätt läsa “WeBinar: att förstå en superorganism”

Kurs i skötselfri bihållning

Välkommen på en vetenskapsbaserad kurs om en form av bihållning där binas hälsa konsekvent prioriteras över en kortsiktigt ökad avkastning.

Obs! Kursen är uppskjutet tills vidare för att minska spridningen av coronaviruset.

Egentligen är pollinering en ekosystemtjänst, alltså en tjänst som naturen utför av sig själv och som därmed är gratis för oss människor. Men honungsbina har tagits ut ur naturen och in i bigårdar där de sköts med hög arbetsinsats. Deras pollinering är inte längre gratis.

Kursen handlar om att konsekvent prioritera honungsbinas hälsa över en kortsiktigt ökad honungsskörd. Genom att främja binas genialiska överlevnadsstrategier kräver deras pollinering i stort sett inte längre någon skötsel trots att det är möjligt att få vax och honung till husbehov.

Fortsätt läsa “Kurs i skötselfri bihållning”

Bok om honungsbinas superorganism

Den första versionen av min bok om honungsbinas superorganism är färdig!

Efter åratals av litteraturstudie och skrivande har jag nu kommit så långt med mitt bokprojekt att den första versionen är färdig. Den populärvetenskapliga boken handlar om honungsbinas superorganism och vad vi kan lära oss av dess evolution i en tid där vårt agerande har avgörande konsekvenser för kommande generationers välfärd.

Nästa steg är korrekturläsning, faktagranskning och att söka förlag. Om du har kontakter till ett passande förlag är jag tacksam om du hör av dig till hannes.bonhoff@gmail.com.