Räddar vi bina genom att rädda bina?

Alla har numera förstått att vi behöver bin för pollinering av våran mat och att de håller på att försvinna. Enligt experterna kan vi rädda bina genom att plantera blommor, sätta upp bihotell och äta lokalproducerad honung.1,2 Men är det verkligen så enkelt? Och vad kan människor göra som inte har en trädgård till blommor och bihotell?

Enligt forskningsrapporter är det största hotet för bina förlusten av deras livsmiljöer genom ett förändrat lantbruk och klimat.3,4

Fortsätt läsa “Räddar vi bina genom att rädda bina?”

Min biodling i medierna

Det är mycket motiverande att mitt engagemang för honungsbina har uppmärksammats av tidningar, radio och TV.

Lanbruksnytt gjorde en reportage om att ha bisamhällen mer för pollineringens och binas skull än för honungens, och på samma gång hjälpa bin att bli friskare och motståndskraftigare. Inslaget går att se på Lantbruksnytt.com, här.

I tidningen Hemslöjd skriver författaren Lotte Möller om “den nya motståndsrörelsen”, hur bikupor skulle se ut “om biet själv får välja”. Fortsätt läsa “Min biodling i medierna”

Motion till Sveriges Biodlares Riksförbund

Utveckling av en ny form av biodling som fokuserar på pollinering istället för honungsproduktion.

När jag började med biodling märkte jag att i stort sätt allt biodlaren gör syftar först och främst på en maximerat honungsskörd eller är en konsekvens av denna prioritering. Friskare bin vill man också ha, men genom att anpassa biet till biodlingen, se bl.a. VSH-projektet. Själv förespråkar jag den motsatta vägen, att optimera det jag gör innan jag söker felen hos andra.

Många nya och blivande biodlare är intresserade i honungsbin för binas skull, den biologiska mångfalden och pollineringen. I andra länder, som Tyskland och Storbritannien, har denna utveckling ledd till nya föreningar, som ofta står i konflikt med den konventionella biodlingen. Om Sveriges Biodlares Riksförbund skulle utveckla en ny form av biodling, som passar oss nya biodlare, kunde denna konflikt undvikas och istället bli ett gynnsamt utbyte om bina.

Så förra året skickade jag in följande motion till riksförbundsmötet:

Fortsätt läsa “Motion till Sveriges Biodlares Riksförbund”