Helgkurs i bihållning med stockkupa

Vill du lära dig att ge honungsbin så gynnsamma förhållanden som möjligt samt bygga en egen stockkupa? Då är du hjärtligt välkommen på en helgkurs i anrik gårdsmiljö där allt är inklusive!

Honungsbinas bo styr till stor del deras biologi: hur stor bina och bisamhällena blir, när och hur de fortplantar sig samt hur resurser fördelas på nivå av bisamhället och bina ända ner till generna. Hur bina bor påverkar även deras sjukdomar och parasiter och detta så pass betydande att gynnsamma förhållanden kan ha som följd att det inte längre behövs någon sjukdomsbekämpning. Honungsbiet är genom sin evolution anpassat till att bo i ihåliga träd vilka bäst efterliknas genom att holka ur stockar.

I denna kurs förmedlas både teoretisk kunskap om en hållbar och bivänlig bihållning med stockkupor och praktisk kunskap om att bygga stockkupor. Fortsätt läsa ”Helgkurs i bihållning med stockkupa”

Kurs i skötselfri bihållning

Välkommen på en vetenskapsbaserad kurs om en form av bihållning där binas hälsa konsekvent prioriteras över en kortsiktigt ökad avkastning.

Obs! Kursen är inställd p.g.a. coronaviruset.

Egentligen är pollinering en ekosystemtjänst, alltså en tjänst som naturen utför av sig själv och som därmed är gratis för oss människor. Men honungsbina har tagits ut ur naturen och in i bigårdar där de sköts med hög arbetsinsats. Deras pollinering är inte längre gratis.

Kursen handlar om att konsekvent prioritera honungsbinas hälsa över en kortsiktigt ökad honungsskörd. Genom att främja binas genialiska överlevnadsstrategier kräver deras pollinering i stort sett inte längre någon skötsel trots att det är möjligt att få vax och honung till husbehov.

Fortsätt läsa ”Kurs i skötselfri bihållning”

Kurs i vegansk apikultur

Välkommen på en vetenskapsbaserad kurs om att långsiktigt gynna honungsbin utan att skörda det de producera.

Vi tar fokus på biets bästa utan inriktning på avkastning från det honungsbina producerar för sina bisamhällen. Vi vill förmedla kunskaper och tekniker för att gynna honungsbiet och dess ekologiska nisch och kontext med syfte att öka naturens mångfald för mångfaldens skull inte människans. Det kan jämföras med viltvård och återskapandet av ”naturliga” miljöer för vilda honungsbin. Honungsbin och andra pollinatörer är under hot, anledningarna är många som t.ex. kemikaliesamhället, industrijordbruk och likritningen genom domesticering och den ökade fragmenteringen av naturen.

Fortsätt läsa ”Kurs i vegansk apikultur”