Föreläsningar

Hannes Bonhoff vid en föreläsning på Konstfack i Stockholm (Foto: Henrik Hedinge)

Mejla Hannes om du vill boka ett föredrag: hannes.bonhoff@gmail.com
Här är några förslag:

De vilda honungsbinas hemliga liv
En föreläsning om förekomsten och livsstilen av det biet som de flesta tror inte längre finns.

Bisamhället som superorganism
Varför är ett bisamhälle inget samhälle men ett enda djur och vad innebär det?

Domesticeringsfri biodling
Inom biodlingen domesticeras honungsbiet både avsiktligt och oavsiktligt. Hur kan biodlingen anpassas för att undvika de negativa konsekvenserna?

Binas drömbostad
Vad kan man lära sig av binas drömbostad för ventilation, övervintring och kupbygge?

Vad är bivänligt och hållbart?
Hur kan biodlingen bli djurvänligare och mera hållbart?

Varroabekämpning på binas eget sätt
Hur biodlaren kan använda sig av binas naturliga mekanismer att klara av varroakvalstret.

Evolution i bigården
Evolutionsteorin förklarar både livets ursprung och dess mening samt är ett ovärderligt verktyg för att förstå sammanhangen i bigården.

Bisamhället som superorganism

Vad innebär det att ett bisamhälle inte är ett samhälle? Lär dig när ett bisamhälle lever i fångenskap, vad det har som följd att byta drottningen och varför det inte finns någon ventilation i binas bo.

En föreläsning av Hannes Bonhoff inspelad den 30. mars 2021 och organiserad i samarbete med Växjöortens Biodlareförening och Studieförbundet Vuxenskolan Kronoberg med foton av Åke H Nilsson.

Fortsätt läsa:

WeBinar: att förstå en superorganism

Välkommen på ett online-seminarium om att förstå honungsbinas superorganism.

Vi som håller honungsbin tar hand om ett av de mest fascinerande djuren som samtidigt är bland de viktigaste i vår matförsörjning. För att kunna sköta bina på ett djurvänligt och långsiktigt hållbart sätt är det essentiellt att vi förstår dem. Ett bisamhälle är en individ, en s.k. superorganism. Men vad innebär det i praktiken och hur säkerställer vi binas överlevnad? Läraren i denna kurs är ingen mindre än den mest erfarna och framgångsrika biodlaren någonsin – den som lyckats att hålla bina vid liv i flera tiotals miljoner år: honungsbiet själv.

Fortsätt läsa ”WeBinar: att förstå en superorganism”