Kurs i skötselfri bihållning

Välkommen på en vetenskapsbaserad kurs om en form av bihållning där binas hälsa konsekvent prioriteras över en kortsiktigt ökad avkastning.

Obs! Kursen är uppskjutet tills vidare för att minska spridningen av coronaviruset.

Egentligen är pollinering en ekosystemtjänst, alltså en tjänst som naturen utför av sig själv och som därmed är gratis för oss människor. Men honungsbina har tagits ut ur naturen och in i bigårdar där de sköts med hög arbetsinsats. Deras pollinering är inte längre gratis.

Kursen handlar om att konsekvent prioritera honungsbinas hälsa över en kortsiktigt ökad honungsskörd. Genom att främja binas genialiska överlevnadsstrategier kräver deras pollinering i stort sett inte längre någon skötsel trots att det är möjligt att få vax och honung till husbehov.

Kursen är uppdelat i en teoretisk och en praktisk del. I den teoretiska delen behandlar vi: Vad är en honungsbi-superorganism? Hur ser dess livscykel ut? Hur gynnar vi honungsbiets hälsa och överlevnad? Vad säger lagstiftningen? I den praktiska delen bygger vi en stockkupa som exempel på hur ett bivänligt bo kan se ut.

Kursen kräver inga förkunskaper och riktar sig till både dem med och utan erfarenhet inom bihållning som vill lära sig att förse bi-superorganismen med så gynnsamma förhållanden som möjligt. Varmt välkomna!

Lärare: Hannes Bonhoff
Datum: uppskjutet tills vidare
Tid: 10:00 till ca. 18
Antal platser: 12
Att ta med: arbetskläder och hörselskydd
Anmälan sker till: hannes.bonhoff@gmail.com