Kurs i vegansk apikultur

Välkommen på en vetenskapsbaserad kurs om att långsiktigt gynna honungsbin utan att skörda det de producera.

En holk till honungsbin.
En holk till honungsbin.

Vi tar fokus på biets bästa utan inriktning på avkastning från det honungsbina producerar för sina bisamhällen. Vi vill förmedla kunskaper och tekniker för att gynna honungsbiet och dess ekologiska nisch och kontext med syfte att öka naturens mångfald för mångfaldens skull inte människans. Det kan jämföras med viltvård och återskapandet av ”naturliga” miljöer för vilda honungsbin. Honungsbin och andra pollinatörer är under hot, anledningarna är många som t.ex. kemikaliesamhället, industrijordbruk och likritningen genom domesticering och den ökade fragmenteringen av naturen.

I den teoretiska delen kommer vi behandla följande:

– Vad är ett bisamhälle? Vad är djurvänligt för ett bisamhälle? Hur bor bina i det vilda? Hur ser deras livscykel ut?

– Hur gynnar vi honungsbiet? Hur återskapar vi ett lämpligt habitat för bisamhällena? Vad säger lagstiftningen?

Den här kursen riktar sig till dig som vill fördjupa din relation till honungsbiet och gynna de vilda bina/bisamhällena. Det kommer vi göra utan att samtidigt ta det bina producerar t.ex. honung och bivax eftersom det skall användas av bina själva för att bygga starka bisamhällen.

Vilka är bra förutsättningar för boplatser? Vi tittar på olika möjligheter.

Hannes jobbar på en biholk av ek.

Praktiska moment som ingår i kursen:

Vi bygger boplatser till bisamhällena i stockar genom speciella tekniker.

Hur kan vi locka bisamhällena till skapade naturliga boplatser?

Kursen är för alla som gillar bin och vill ha mer kunskap för att ge dem bättre förutsättningar i vårt industriella samhälle. Vi riktar oss både till dem som redan arbetar med honungsbin på hobbynivå eller proffesionellt och till dem som vill göra en ren naturvårdsinsats.

Lärare för kursen är Hannes Bonhoff som är forskare i grunden och engagerar sig för honungsbiet. Han har publicerat artiklar om bina i Sverige och internationellt, sköter en Facebookgrupp om vilda honungsbin samt den här bloggen, föreläser för biodlare, och jobbar för att bevara ett antal vilt levande bisamhällen i sin hemort. Bina han ärvde av sin far återförvildar han, och utvecklar olika slags biholkar baserande på aktuell forskning.

Praktiskt:

Kursen kommer att hållas i Vånga hemma hos Peter Albrecht som driver Villands Vånga Veganträdgård. Vånga ligger ca. 1 mil nordost om Kristianstad.

I kursavgiften ingår en sopplunch och fika. Medtag kläder för väder och meddela oss om allergier tack!

Kursen hålls söndag den 18:e augusti 2019 kl. 9.00 till ca. kl. 17.

Kursen kostar 450kr och kan betalas med Swish till 0706764903 eller kontant på plats.

Det finns 15 platser på den här kursen. Anmälan sker via vegantradgard@gmail.com eller Facebook.

För övriga frågor maila till vegantradgard@gmail.com eller ring på 0706764903